Οι υγειονομικοί σας καλούν το Σάββατο στο πάρκο Ελευθερίας για διαμαρτυρία κατά των αναστολών

Οι υγειονομικοί σας καλούν το Σάββατο στις πέντε η ώρα να δώσετε το παρόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατά των αναστολών.

Στην συγκέντρωση θα παρευρεθεί και ο Γερμανόταιλανδνος μικροβιολόγος Σουχατίρ Μπαγντί.

Απάντηση