Ένα βίντεο φωτιά με τις αποδείξεις που υπάρχουν για πώς το εμβόλιο οδηγεί σε θανάτους.

https://www.brighteon.com/cbec7d4d-87a1-4355-9b46-77fbf904609c