Το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων Νήσων έδωσε προθεσμία δέκα ημερών στην ισπανική κυβέρνηση για να αποκαλύψει όλα τα συμβόλαια με τέσσερις φαρμακευτικές εταιρείες (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson και AstraZeneca) σε σχέση με το εμβόλιο κατά του Covid-19.

Η δικαστική απόφαση της 28ης Ιουλίου αναφέρει ότι πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο των πρωτότυπων συμβολαίων, όπου να αναγράφεται η τιμή των δόσεων, οι παραδόσεις, οι πιθανές αποζημιώσεις για αστοχίες φαρμάκων, καθώς και όλες οι ρήτρες και οι προϋποθέσεις αυτών.