ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ;

Του Κώστα Μπαρμπούτη
Οικονομολόγου, Περιφερειακού Συμβούλου Καρδίτσας

Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών από την κακοκαιρία Daniel και η οδός Καρδίτσα – Λάρισα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Εύλογα ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι 10 ημέρες μετά την κακοκαιρία η οδός δόθηκε στην κυκλοφορία, ενώ στην συνέχεια, όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες στις παρόδιες εκτάσεις και παρατηρήθηκε πλήρης αποστράγγιση από τα παραμένοντα όμβρια ύδατα, αποκλείστηκε η κυκλοφορία της οδού!! Με άλλα λόγια, ήταν ασφαλής η κυκλοφορία της οδού αμέσως μετά την κακοκαιρία και δεν είναι 2,5 μήνες αργότερα;
Έχω συζητήσει το θέμα με έμπειρούς μηχανικούς της πόλης μας, οι οποίοι μου ανέφεραν ότι είναι δυνατή και ασφαλής η κυκλοφορία επί της οδού, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε ένα μικρό τμήμα αυτής στην περιοχή της Αστρίτσας, στο οποίο παρατηρείται υποσκαφή των πρανών της. Συγκεκριμένα, μου ανέφεραν ότι μπορεί να γίνει προσωρινή επιχωμάτωση στον εν λόγω τμήμα και να καθοριστούν από την Τροχαία με κατάλληλη σηματοδότηση μικρότερες ταχύτητες κίνησης των οχημάτων.
Η οδός Καρδίτσα – Λάρισα έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία του Νομού μας, αφού επιτρέπει τη σύνδεση με τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, δυο πόλεις που αποτελούν τους βασικούς «εμπορικούς εταίρους» του Νομού μας. Επιπλέον, καθημερινά, μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που εργάζονται στη Λάρισα ή επιθυμούν να επισκεφθούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις μετακινούμενοι μέσω Παλαμά και υφιστάμενοι το οικονομικό κόστος της παράκαμψης. Επίσης, ο αριθμός των επισκεπτών της Λίμνης Πλαστήρα θα μειωθεί σημαντικά, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός της περιοχής είναι κυρίως χειμερινός και σίγουρα θα επηρεαστεί αρνητικά την τρέχουσα περίοδο. Γενικότερα, οι επιχειρήσεις του Νομού μας που συνεργάζονται με την περιοχή της Λάρισας και της Βόρειας Ελλάδας θα υποστούν το οικονομικό κόστος της διακοπής της κυκλοφορίας της οδού Καρδίτσα- Λάρισα.
Κρίνω ότι είναι αναγκαίο οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας να επιλύσουν το πρόβλημα άμεσα και να δώσουν έστω και προσωρινή λύση, προτού οι οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή μας γίνουν δυσβάστακτες. Παρατηρούμε ότι, ενώ στις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας η αποκατάσταση των ζημιών στις βασικές υποδομές προχωρά με ταχύτητα, στην Καρδίτσα δεν θα ασχολείται κανείς με τα προβλήματα αυτά. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που είμαστε ουραγοί στην ανάπτυξη;

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ