Κι όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν προστάτεψε τα δένδρα στην πλατεία Εξαρχείων, που κόβονται προς χάριν του ΜΕΤΡΟ.

Αντίθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο είπε “όχι” στο πάγωμα των έργων, που ζήτησαν με προσφυγή τους 50 κάτοικοι, κάνοντας λόγο για “λόγους δημοσίου συμφέροντος”!

Για τα δέντρα, που κόβονται στην πλατεία, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι έχουν προβλεφθεί από την Πολιτεία μέτρα, ώστε να μην υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Στην απόφαση του το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των κατοίκων της πλατείας, καθώς δέχτηκε ότι, “δεν προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη των κατοίκων εάν δεν χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης των έργων” .

Τελευταία ελπίδα των κατοίκων και των δένδρων της πλατείας Εξαρχείων η έκδοση απόφασης από το ίδιο τμήμα του ΣτΕ, στη βασική προσφυγή των κατοίκων, την αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων για την κατασκευή του σταθμού.

Με την αίτηση τους οι κάτοικοι ζητούσαν να ανασταλούν οι αποφάσεις της Πολιτείας με τις οποίες εγκρίθηκε η κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων για την κατασκευή του σταθμού στις οδούς Στουρνάρη και Σπύρου Τρικούπη και η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη.

Το δικαστήριο, όπως αναφέρει στο σκεπτικό του, «σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους επικαλείται η Διοίκηση, οι οποίοι μάλιστα επιβάλλουν και κατά τα δεδομένα κοινής πείρας την ταχεία ολοκλήρωση του έργου”, έκρινε με την απόφαση του ότι δεν συντρέχει λόγος για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων λόγω ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς βλάβης των κατοίκων».

Για την κοπή των δέντρων στην πλατεία Εξαρχείων, το ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του:

«Από τα στοιχεία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού περιγράφεται πλήρως η βλάστηση επί της πλατείας Εξαρχείων και καταγράφεται η προστασία είτε με μεταφύτευση προσωρινά, κατά το μεγαλύτερο μέρος και η επαναφύτευση των δέντρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, είτε στην αντίθετη περίπτωση, με την αναπλήρωση των δέντρων και φυτών με βλάστηση του αυτού είδους. Επίσης , προβλέπεται η ενίσχυση του αστικού πρασίνου πλησίον της πλατείας Εξαρχείων σε διάφορα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ενώ λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού και όλες οι εργασίες προβλέπεται να γίνουν βάσει σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ