Την έντονη αντίδραση του σωματείου των εργαζομένων έχει προκαλέσει η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», να υπογράψει δίμηνες εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, εξαιρετικά υψηλού κόστους, με απευθείας ανάθεση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων, προσελήφθησαν τρεις γραμματείς έναντι του ποσού των 2.870,60 ευρώ έκαστος σε μηνιαία βάση, εγείροντας ερωτήματα για το λόγο που έγιναν απευθείας αναθέσεις προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΑΕ αλλά και γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως το νοσοκομείο απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, των οποίων η ανανέωση βρίσκεται στον «αέρα».

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας αποστέλλει έγγραφο προς τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, στο οποίο αναλύει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης και ζητάει, ως είθισται, την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την «κατά το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση» του αιτήματος.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου ο προϊστάμενος διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας αποστέλλει αίτημα προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. για την κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και τις προδιαγραφές του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. απαντάει με την οικονομική προσφορά επί του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του ΓΝ. «Ασκληπιείο» Βούλας (υπογράφει ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου μας) και της αναδόχου εταιρείας.

Η σύμβαση αφορά στην απασχόληση τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης.
Πόσο κοστίζουν τρεις (3) γραμματείς για δύο (2) μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; 17. 223,60 €!!! 2870,6 € για κάθε γραμματέα μηνιαίως….
Καλά διαβάσατε.

Σε ένα νοσοκομείο που απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, η διοίκηση αποφασίζει να προσλάβει «ενοικιαζόμενους» γραμματείς, αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε τον μήνα Αύγουστο, με ταχύτατες διαδικασίες, την ώρα που οι τριμηνίτες συνάδελφοι μας δεν ήξεραν καν εάν θα ανανεωθεί η σύμβαση τους, εάν θα παραμείνουν στη δουλειά.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ