Στην εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, συμπιέζοντας έτι περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προχωρά η Eurobank. Οπως επισημαίνει, στο διεθνές επίπεδο το σκηνικό έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με ένα έτος πριν: ο βασικός δείκτης του πληθωρισμού έχει μεν αποκλιμακωθεί, εξαιτίας της μείωσης στις τιμές των καυσίμων, όμως παραμένει σημαντικά ψηλότερα από το 2%, το οποίο έχει οριστεί από τις μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-ΕΚΤ και Fed) ως στόχος που σηματοδοτεί τη σταθερότητα των τιμών.

Στην αποκλιμάκωση συνετέλεσε μια πολύ επιθετική αύξηση επιτοκίων από τη Fed και την ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά, πολλές αναπτυγμένες οικονομίες έχουν περιέλθει σε κατάσταση οικονομικής στασιμότητας. Ενώ η οικονομία των ΗΠΑ έχει επιδείξει ανθεκτικότητα μεγαλύτερη του αναμενομένου, στην Ευρώπη κάποιες χώρες εισήλθαν σε τεχνική ύφεση.

Η ύφεση αυτή, όπου εμφανίστηκε, αναμένεται να είναι σχετικά ήπια και βραχύβια, δεδομένου ότι αφορά σε μεγάλο βαθμό τους τομείς των αγαθών, ενώ οι τομείς των υπηρεσιών ανθίστανται στις υφεσιακές πιέσεις. Ωστόσο, στην ευρωζώνη δεν αναμένεται δυναμική ανάκαμψη τα επόμενα τρίμηνα, καθόσον οι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν σχετικά ασθενείς.

Αυτή η εικόνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αποπληθωρισμός θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο αρχικώς είχαν εκτιμήσει οι Κεντρικές Τράπεζες, με την επιστροφή σε ρυθμό πληθωρισμού 2% να μην αναμένεται πριν από το 2025 το νωρίτερο. Επομένως, εφόσον αποφευχθεί μια βαθιά ύφεση, η αγορά δεν αναμένει μειώσεις επιτοκίων πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Επιπλέον, οι οικονομικοί παράγοντες αρχίζουν σταδιακά να συνειδητοποιούν ότι κάποιες από τις τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους αυτή την περίοδο δεν εξαντλούν τη δυναμική τους στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά αναμένεται να εξακολουθήσουν να ασκούν επίδραση σε μεσομακροχρόνιο ορίζοντα. Οι σημαντικότερες εξ αυτών αφορούν:

(α) την αναδιάρθρωση των διεθνών αλυσίδων αξίας, ώστε οι χώρες να μειώσουν την έκθεσή τους σε απομακρυσμένες και γεωστρατηγικά μη φιλικές χώρες,

(β) τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα που θα εξαρτάται ολοένα λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτό σημαίνει μια τεράστια επενδυτική προσπάθεια σε ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας, με το σχετικό κόστος να μεταφέρεται στους καταναλωτές ενέργειας, με μακροπρόθεσμο όφελος όμως μείωσης των τιμών όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί, και δη ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο αυτό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της ενέργειας, ενώ ο πυρήνας παραμένει υψηλά. Επιπροσθέτως, τους τελευταίους δύο μήνες έχει καταγραφεί αύξηση στον βασικό δείκτη του πληθωρισμού λόγω και της αποδρομής των ευνοϊκών επιδράσεων βάσης των προηγούμενων μηνών.

Η τάση αυτή πιθανώς να ενισχυθεί από την επίδραση των φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές και -κυρίως- πλημμύρες στις τιμές βασικών προϊόντων. Η πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά στους προϋπολογισμούς τους, όμως, μετριάζεται από την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ