Στόχος της ΑΑΔΕ η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτή τη φορά, στη «μάχη» «πέφτει» η καταγραφή όλων των POS που υπάρχουν στην αγορά για να έχουν οι ελεγκτικές αρχές τη δυνατότητα να βλέπουν συνολικά τα τερματικά πληρωμών που χρησιμοποιούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις, και να εντοπίσουν περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου.

Από σήμερα ξεκινάει η πλήρης καταγραφή από τους Παρόχους, των ενεργών POS στην αγορά, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η πρώτη ενημέρωση των επιχειρήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο που θα συσταθεί αυτόματα με βάση τις πληροφορίες που θα στείλουν οι Πάροχοι. Συγκεκριμένα, από τους επαγγελματίες – χρήστες των POS ζητείται απλώς η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων, καθώς μέσω του Μητρώου, κάθε «μηχανάκι» στην αγορά αποκτά «ονοματεπώνυμο» με πλήρη στοιχεία των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, από ΑΦΜ και επωνυμία έως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του POS και βέβαια τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται. Καμιά εξαίρεση δεν υπάρχει για τα «ξένα» POS. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών αλλοδαπής είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που απαιτείται να δηλωθούν. Στην αυτή τη φάση, οι επαγγελματίες – χρήστες των POS θα είναι θεατές της διαδικασίας. Θα δουν να δημιουργείται ένας πλήρης φάκελος με όλα τα στοιχεία ώστε η ΑΑΔΕ να «βλέπει» κάθε POS μαζί με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατευθύνονται οι εισπράξεις.

Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:
Από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής
Από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS
Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023
Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ