Πρόστιμο-μαμούθ 750.000 ευρώ στην «Αργος» για τις πρακτικές της στη διανομή Τύπου.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απευθύνθηκε σε 90 μεμονωμένα μέρη που λειτουργούν τελικά σημεία πώλησης Τύπου όπως επίσης και σε δείγμα 71 υποπρακτόρων/υποδιανομέων που συνεργάζονται ή συνεργάζονταν με την ‘Αργος

Ως γνωστόν ιδιοκτήτης του πρακτορείου είναι ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης, όμως αντ αυτού, τη διαχείριση κάνουν πρόσωπα που αν συνεχιστεί το ίδιο τροπάριο, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ούτε πρακτορείο ούτε Τύπος ούτε περιοδικά. Η χαρά δηλαδή της κυβέρνησης όπως κάποια τρωκτικά επιδιώκουν. 

Την επιβολή προστίμου ύψους 750.656,06 ευρώ ορίζει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνάς της στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου.

«Aπό το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η ‘Αργος εφαρμόζει καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού που συνίστανται στην επιβολή υποχρεώσεων αποκλειστικότητας, τόσο έναντι των εκδοτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο προηγούμενου οικονομικού σταδίου, όσο και έναντι των μελών του δικτύου επιλεκτικής διανομής (υποδιανομείς/υποπράκτορες), που δραστηριοποιούνται σε επόμενο οικονομικό στάδιο, ήτοι σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας διανομής έντυπου τύπου στην ελληνική επικράτεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της επιτροπής αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν εισήγησης του εισηγητή Π. Φώτη, την αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΑ σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 659/2018 απόφασης της.

Για τους σκοπούς των ανωτέρω ερευνών πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στα γραφεία της ‘Αργος καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, εστάλησαν επιστολές παροχής στοιχείων στο Πρακτορείο, σε εκδοτικές εταιρίες που τηρούν σχέση συνεργασίας με την ‘Αργος, σε ενώσεις αυτών καθώς και σε ενώσεις περιπτερούχων. Επιπλέον, η Υπηρεσία απευθύνθηκε και ελήφθησαν απαντήσεις από 7 ευρωπαϊκές εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, όπου, σε αντιστοιχία με την Ελλάδα, η διανομή έντυπου Τύπου πραγματοποιείται από μία ή δύο εταιρίες διανομής. Για σκοπούς πληρότητας, η υπηρεσία απευθύνθηκε σε 90 μεμονωμένα μέρη που λειτουργούν τελικά σημεία πώλησης Τύπου όπως επίσης και σε δείγμα 71 υποπρακτόρων/υποδιανομέων που συνεργάζονται ή συνεργάζονταν με την ‘Αργος.

Η σχετική αγορά προϊόντος της απόφασης είναι αυτή της διανομής (αθηναϊκού/πανελληνίου) έντυπου τύπου (περιοδικά, εφημερίδες), η οποία λειτουργεί σε τρία επίπεδα/βαθμίδες διανομής: α) σε επίπεδο Πρακτορείου Διανομής (β) σε επίπεδο εφημεριδοπωλών/υποπρακτόρων και (γ) σε επίπεδο τελικών σημείων πώλησης.

Ως σχετική γεωγραφική αγορά, για τους σκοπούς της παρούσας, ανάλογα με το εξεταζόμενο κάθε φορά επίπεδο/στάδιο θεωρείται: α) σε επίπεδο πρακτορείου, το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, β) σε επίπεδο εφημεριδοπωλών/υποδιανομέων και υποπρακτόρων, η στενότερη περιοχή στην οποία διανέμουν έντυπα και γ) σε επίπεδο τελικών σημείων πώλησης, ήτοι ως επί το πλείστον περιπτέρων, η σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η περιοχή «ακτίνας δράσης» τους.

Προηγούμενο άρθροΈνορκη διοικητική εξέταση στο ογκολογικό “Μεταξά” για τα απίστευτα που έγιναν σε χειρουργική επέμβαση ασθενή
Επόμενο άρθροΗ Πολωνία λέει “όχι” στη χούντα των Βρυξελλών

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ