Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω παρέλευσης
δεκαπενταετίας
Προσοχή! Η νέα ταυτότητα παλαιού τύπου που θα παραλάβετε θα έχει διάρκεια 10 χρόνια και όχι 15!

Σημεία εξυπηρέτησης:
Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας

1. Δελτίο: Το προς αντικατάσταση δελτίο ταυτότητας.

 • Φωτογραφίες: Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
  Σημειώσεις:
  Διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων
  0,036×0,036 του μέτρου και πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να
  απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος, κατά μέτωπο, μέχρι του στήθους και
  ασκεπή.
 • Αίτηση: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος από το
  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Σημειώσεις:
  Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της
  διαδικασίας, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του
  πιστοποιητικού γέννησης.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ , ΑΠΩΛΕΙΑΣ ή ΚΛΟΠΗΣ
 • Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
 • Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
 • Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
 • Ένας μάρτυρας με Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα σε ισχύ.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό για απόδειξη του τόπου κατοικίας
 • Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται, το αναζητά υπηρεσιακά το Αστυνομικό Τμήμα
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 9 ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Δεν Απαιτείται Παράβολο σε περίπτωση κλοπής
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
 • Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr, επιλέγετε από τις
 • «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο: e-παράβολο και εκδίδετε το παράβολο με τίτλο:
 • Α) Φορέας Δημοσίου -> Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία:
 • Β) Κατηγορία Παραβόλου -> Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών
 • Γ) Τύπος Παραβόλου -> αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς ή απώλειας ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 1889
 • Το παραπάνω παράβολο εκτυπώνεται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα της επιλογής σας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ