Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ανακήρυξη ως επίτιμου διδάκτορα του αρχισφαγέα Μπουρλά

Αγαπητοί Μαχητές/ριες της Ελευθερίας,

Σας καλούμε σε δράση σχετικά με την ανακήρυξη του διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer Albert Bourla ως επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών την Τρίτη 16 Μαϊου  2023. Δείτε τη συνημμένη φωτογραφία.

Προτείνουμε ο καθένας/μία, σαν άτομα ή ομάδες, να συντάξει και να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας-καταγγελίας  προς  το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Θα πρέπει οι επιστολές να σταλούν μέχρι τη Δευτέρα 16/05, στο παρακάτω email για να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου:

 eprotocol@upatras.gr

Με κοινοποίηση παράλληλα στους παρακάτω:

Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ bouras@cti.grrector@upatras.gr

Σ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ snikolar@upatras.gr

Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, adonakis@upatras.gr

ΓΡ. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ rectorate@upatras.gr

ΓΡ. ΣΥΓKΛΗΤΟΥ syglitos@upatras.gr

Παράδειγμα επιστολής θα βρείτε εδώ https://dimobio.gr/?p=1610. Η επιστολή αυτή περιέχει συνδέσμους σε σχετικά άρθρα, χρήσιμους για να συντάξετε τη δική σας επιστολή.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε τη δράση παντού!!!

World Freedom Alliance Ελλάδας

greece@worldfreedomalliance.org