“Γονατίζουν” τα νοικοκυριά από τους φόρους! Αρπάζουν τα χρήματα των Ελλήνων και έχουν ακόμα σιδηροδρόμους με χειροκίνητα συστήματα διοίκησης

Με στοιχεία που προκύπτουν από την αφαίμαξη των πολιτών προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ρίξει στάχτη στα μάτια, δήθεν πως έχει επιτύχει στα οικονομικά. Κατά 2,066 δισ. ευρώ η 17,7% εκτινάχθηκαν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο του 2023 οδηγώντας σε πολύ μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 4,215 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,816 δισ. ευρώ.

Στην αύξηση των εσόδων συνέβαλαν σημαντικά τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος που ήταν υψηλότερα από τον στόχο κατά 300 εκατ. ευρώ και 367 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα καθώς και τα έσοδα από μεταβιβάσεις που αυξήθηκαν κατά 457 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες κατά 309 εκατ. ευρώ ήταν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.308 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 36 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 910 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.215 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.816 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.966 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.962 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.