Καταγγελία για δάνειο! Μόνο για υπουργούς ισχύουν οι διευκολύνσεις;

Για δάνειο 1.458.548 ζητάνε από υπουργό 50.000€ και καθάρισε

Για δάνειο 12.000€ που ήμουν εγγυητής (σε φίλο που πέθανε) μου ζητάνε επίσης 50.000€

Το άρθρο 4 του Συντάγματος εξακολουθεί να ισχύει κατσαπλιάδες;