Είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών για μια θέση Μάρκετινγκ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Η θέση προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2021 με καταληκτική ημερομηνία των υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών 1/10/2021. Για τη θέση κατέθεσαν αίτηση, επτά άτομα εκ των οποίων τα τρία απέσυραν την υποψηφιότητα τους. Από τα τέσσερα εναπομείναντα άτομα, η επιτροπή των καθηγητών έκρινε ως εκλόγιμα δύο άτομα με σειρά κατάταξης: την Α.Ν. και τον Λ.Γ.

Κατά τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος τον Μάρτιο του 2022 στο οποίο συμμετείχαν 11 καθηγητές από το Τμήμα και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας διαπιστώθηκε ότι η Α.Ν. δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα καθώς με βάση τα δικαιολογητικά (απλές επιστολές) που είχε καταθέσει δεν κατοχύρωνε τα  «τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε ΑΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής».

Η συγκεκριμένη διαπίστωση δημιούργησε σημαντικά ερωτηματικά και ενδοιασμούς στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. Παράλληλα ένα μέλος του εκλεκτορικού διαπίστωσε ότι η υποψήφια έχει πολύ περιορισμένο ερευνητικό έργο για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (4 δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες).

Η Πρόεδρος του Τμήματος, Δ.Μ., ενημέρωσε τα μέλη του εκλεκτορικού ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης επικοινώνησε με τον Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου και τα διαβεβαίωσε εσφαλμένα ότι οι απλές επιστολές που είχε καταθέσει η υποψήφια θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ενώ αν και η υποψήφια δεν κατέθεσε βεβαιώσεις από το υπουργείο στο οποίο εργάζεται αυτά τα στοιχεία αναφερόταν στο βιογραφικό της και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη.

Μετά τις διαβεβαιώσεις της Δ.Μ., από το σύνολο των έντεκα (11) μελών του εκλεκτορικού σώματος, ψήφισαν οι δέκα (10), απουσίαζε ένα ενώ 8 μέλη ψήφισαν υπέρ της Α.Ν., 1 μέλος ψήφισε αρνητικά και ένα μέλος ψήφισε λευκό.

Μετά την εκλογή ο υποψήφιος, Λ.,Γ.,  κατέθεσε ένσταση ενώ μετά τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας εκλογής από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου εκδόθηκε Πράξη Αναπομπής της εκλογικής διαδικασίας (τον Ιούνιο του 2022) λόγω μη σύννομης διαδικασίας που αφορούσε στην άτυπη και προφορική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα της διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας της υποψηφίας η οποία γνωμοδότηση θα έπρεπε να προηγηθεί της εκλογής και να είναι έγγραφη. Συνεπώς, έπρεπε να γίνει επανάληψη της εκλογής.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2023 η εκλογική διαδικασία επαναλήφθηκε και οι εκλέκτορες ζήτησαν από την Πρόεδρο Δ.Μ. να τους παραθέσει τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα της προϋπηρεσίας της προτεινόμενης υποψηφίας. Η Δ.Μ. απάντησε ότι δεν ζήτησε καμία γνωμοδότηση. Από τη συνεδρίαση έλειπαν 3 μέλη του εκλεκτορικού και μετά από ψηφοφορία η θέση βγήκε άγονη καθώς 4 μέλη ψήφισαν υπέρ και 3 μέλη ψήφισαν λευκό και ένα μέλος έδωσε αρνητική ψήφο. Το πρακτικό εκλογής δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Προηγούμενο άρθροΑυτή η χαζογκόμενα η Μιχαηλίδου πότε θα παραιτηθεί! Βίζιτες με ανήλικες από τις δομές φιλοξενίας χωρίς να πάρει κανένας τίποτα χαμπάρι
Επόμενο άρθροΕίναι πλέον επίσημο! Η “Καθημερινή” του Αλαφούζου αναφέρει ότι το Εθνικό Κόμμα Έλληνες συμμετέχει κανονικά στις εκλογές