Κατάντησαν μπ#υρδέλο την Ελλάδα! Ξαπλώνουν πάνω στα σίδερα των χειρολαβών άνθρωποι σε αστικά λεωφορεία

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!!!!!!

ΕΛΛΑΔΑ 2023!!!!!!


Αυτή την ώρα στο Λεωφορείο Α3
Αθήνα – Γλυφάδα
Ο κόσμος στιβαζεται όπου βρει…