Με εντολή Μητσοτάκη εταιρείες μπορούν να βάζουν χέρι σε ιδιόκτητα χωράφια στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Εταιρείες ΑΠΕ (τις λένε δημόσιας ωφέλειας), ορίζεται ότι θα μπορούν με αναγκαστική απαλλοτρίωση να “βάλουν χέρι” στα ιδιόκτητα χωράφια και οι περιουσίες του κόσμου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Εκεί που δεν έχει τέλος η ουσιαστικά σε επίπεδο κρατικής εξουσίας δύναμη των Funds και οι Έλληνες φοβούνται για τα ίδια τους τα σπίτια, τώρα έρχεται πολυνομοσχέδιο για την ενέργεια όπου εταιρείες ΑΠΕ (τις λένε δημόσιας ωφέλειας), ορίζεται ότι θα μπορούν με αναγκαστική απαλλοτρίωση να “βάλουν χέρι” στα ιδιόκτητα χωράφια και οι περιουσίες του κόσμου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Το σχέδιο νόμου είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»