Κόλιν Χούβερ (epoch times): “Τα σκευάσματα κατά του Covi-d προκαλούν καρκίνο”

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για μια πρόσφατη μελέτη που δείχνει ότι τα αντισώματα IgG4 αυξάνονται στα «δοχεία» αίματος όσων έχουν λάβει τρεις δόσεις και πάνω από τα εμβό-λια mRNA κατά του κορων-οϊού. Αρκετοί δημοσιογράφοι εικάζουν ότι αυτή μπορεί να είναι η αιτία αυξημένων καρκίνων στους εμβολιασμέ-νους. Αλλά αυτός δεν είναι ο κύριος λόγος που οι εμβολιασ-μένοι κατά του COV-ID εμφανίζουν νέα περιστατικά καρκίνου, μερικές φορές επιθετικούς «καρκίνους turbo» ή βγαίνουν από την ύφεση από παλαιότερο καρκίνο. Αντίθετα, υπάρχει προηγούμενη έρευνα που παρέχει πιο εύλογους μηχανισμούς για τον κίνδυνο δημιουργίας καρκίνου, με βάση την άφθονη προηγούμενη γνώση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Ας δούμε τόσο τη νέα μελέτη για τα αντισώματα IgG όσο και την προηγούμενη έρευνα.

Η δημοφιλής πλάνη στην οποία πέφτουν πολλοί «ειδικοί» φαίνεται να είναι προς αυτή την κατεύθυνση: «Τα αντισώματα είναι εύκολο να δοκιμαστούν. Επιπλέον, αποτελούν το επίκεντρο της ανάπτυξης εμβολ-ίων και της δράσης εμβολ-ίων. Επομένως, αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο να σκεφτόμαστε και να μιλάμε για αυτά. Επομένως, πρέπει να είναι σημαντικοί δείκτες των αποτελεσμάτων της νόσου. Επομένως, πρέπει να είναι αποφασιστικά στην έκβαση της νόσου».

Αφού επικέντρωσα τη δουλειά μου σε ασθενείς με καρκίνο τα τελευταία 16 χρόνια ως φυσικοπαθητικός ογκολόγος, αν έκανα αυτό το λάθος στη σκέψη, οι περισσότεροι από τους ασθενείς μου θα είχαν πεθάνει μέχρι τώρα από λανθασμένες προσπάθειες και ενέργειες.

Όχι, ο καρκίνος παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα βλάβης του DNA, απόσπασης της προσοχής του ανοσοποιητικού, διαταραγμένης κυτταρικής σηματοδότησης, φρενιασμένης ανάπτυξης, έλλειψης απόπτωσης, εξασθενημένων ιστών, αγγειογένεσης και μεταβολικής διαταραχής, ως τα κύρια χαρακτηριστικά μιας οντότητας που τρέφεται εις βάρος του οργάνου και του οργανισμού. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καρκίνου και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.