Οσον αφορά τα δεδομένα από τους θανάτους από την πανδημία του κορω-νοϊού, οι επιστήμονες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προχωρούν σε ένα συμπέρασμα που μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες της Αρχής καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μόνο το 40% των θανάτων από κορω-νοϊό στην Ελλάδα το 2020 οφειλόταν αμιγώς στη μόλυνση από τον CO-VID-19 και όχι σε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Κοινώς, από τα νέα αυτά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ενισχύεται το επιχείρημα ότι, στην προσπάθεια πλήρους καταγραφής των επιπτώσεων της πανδημίας, πολλοί θάνατοι καταχωρίστηκαν στην Ελλάδα ως οφειλόμενοι σε κορ-ωνοϊό, ενώ θα μπορούσαν εύλογα να αποδοθούν σε άλλα παθολογικά αίτια, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η θέση της στις παγκόσμιες κατατάξεις. Και κάπως έτσι αυτοί που έλεγαν πως το μέτρο των lockdowns ήταν καταχρηστικό και είχε αλλότριους στόχους από την προάσπιση της δημόσιας υγείας μοιάζουν να παίρνουν μια μικρή ικανοποίηση.