Άμεση ανάγκη για αίμα σε συμπατριώτισσά μας στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Χρειάζεται επειγόντως αίμα 0- στο όνομα Παπαδακη Αργυρω. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας (Β γυναικολογική). Είπαν χρειάζονται 2 ημέρες για επεξεργασία κ μετά κάνουν την μετάγγιση. Χρειάζονται 2 φυαλες ωστόσο επειδή κάποιος μπορεί να μην είναι συμβατός, καλό θα είναι να έρθουν όσο περισσότεροι γίνεται! Σήμερα ιδανικά! Με χαρά να πληρώσω!
Επικοινωνία για ότι θέλετε στο τηλέφωνο
6937210391
Παπαδακης Άγγελος