Ρίχνει “βόμβα” η Αθήνα Λινού: “Δεν είπαμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους για τα εμβ-όλια” (βίντεο)

«Δεν λέμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους» δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, τηλέ-ειδικός και υπέρμαχος των εμβο-λίων, στον Γιώργο Παπαδάκη που έχει αυτοφασκελωθεί, επειδή έκανε πέντε εμβ-όλια!

«Κάναμε τα εμβόλ-ια και εσείς και εγώ, αλλά ξεπερνιέται η ανοσία από την νέα μετάλλαξη.
Η πληροφόρηση που δίνουμε στους ανθρώπους είναι ανεπαρκής.

Το εμβό-λιο ίσως προστατεύει ένα μικρότερο ποσοστό εμβολια-σμένων.

Υπήρχε η απολυτότητα των πρώτων μηνών: Κάντο και δεν θα νοσήσεις.

Δεν λέμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους», πολλά από τα οποία ακούστηκαν.

One thought on “Ρίχνει “βόμβα” η Αθήνα Λινού: “Δεν είπαμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους για τα εμβ-όλια” (βίντεο)

Απάντηση