Αρχίζουν και τα συστημικά μέσα και το αναφέρουν: “Παρενέργειες των εμβο-λίων όπως τα εγκεφαλικά είναι πλέον ορατές στον πληθυσμό”

Η ιστοσελίδα Capital.gr ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη δεν μπορεί άλλο να το κρύψει.

Εκτενή ρεπορτάζ στις παρενέργειες των εμβολ-ίων της Pfizer: “Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) χτύπησαν καμπανάκι, ενημερώνοντας ότι έχει εντοπιστεί ένα “προκαταρκτικό σήμα ασφαλείας” και διερευνάται συγκεκριμένα εάν το επικαιροποιημένο εμβό-λιο των Pfizer-BioNTech δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού σε άτομα 65 ετών και άνω, σε δηλώσεις που έγιναν την Παρασκευή.

“Μετά τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των ενισχυμένων εμβολ-ίων COVI-D-19, το Vacci-neSafetyDatalink (VSD) του CDC, ένα σύστημα επιτήρησης που λειτουργεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, έδειξε πως στατιστικά μπορεί να γίνει πρόσθετη έρευνα για την πιθανότητα ισχαιμικού εγκεφαλικού σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν το εμβ-όλιο Pfizer-BioNTech COV-ID-19”, ανέφερε το CDC.

“Η διερεύνηση ταχείας απόκρισης του σήματος στο VSD έθεσε ένα ερώτημα εάν τα άτομα 65 ετών και άνω που έχουν λάβει το εμβό-λιο Pfizer-BioNTech COV-ID-19, Bivalent είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο τις 21 ημέρες μετά τον εμβολια-σμό σε σύγκριση με τις ημέρες 22-44 μετά τον εμβο-λιασμό” τονίστηκε.

Απάντηση