Καταρρίπτεται το παραμύθι: Η Αφρική με 6% εμβολι@στικής κάλυψης κατάφερε να μην έχει σχεδόν καθόλου νεκρούς – Τεράστιο φιάσκο του ΠΟΥ που φαίνεται ότι απέτυχε σε όλα

Υπάρχουν σαφέστατες αντιφάσεις μεταξύ των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την ανάγκη για τα εμβ-όλια Covi-d στην Αφρική και την πραγματικότητα.

Ο ΠΟΥ εξακολουθεί να ζητά από όλα τα κράτη να εμβολ-ιάσουν τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού τους και προειδοποιεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασ-μού.

Όμως η Αφρική με λιγότερο από το 6% του πληθυσμού εμβολια-σμένο έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από χώρες με υψηλότατα ποσοστά εμβολ-ιασμού.

Μια μεγάλης κλίμακας έρευνα στην Ουγκάντα δείχνει επίσης ότι ο Cov-id δεν είναι πλέον κλινικό ζήτημα. Οι παραλλαγές έχουν επίσης γίνει πιο ήπιες (λιγότερο παθογόνες) με κάθε επανάληψη, ωστόσο ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι νέες παραλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν «μεγάλα κύματα σοβαρών ασθενειών και θανάτου σε πληθυσμούς με χαμηλή κάλυψη εμβολια-σμού». Η εξήγηση για την αποσύνδεση μεταξύ των προτεραιοτήτων του ΠΟΥ και του τι συμβαίνει στην Αφρική μπορεί να εξηγηθεί όταν αντιληφθεί κανείς το επίκεντρο της άσκησης.

Ο ΠΟΥ χρειάζεται πρόσθετες πανδημίες για να δικαιολογήσει την Πανδημική Συνθήκη του, η οποία θα του δώσει την αποκλειστική εξουσία να υπαγορεύει μέτρα αλλά πρέπει να εξαλείψει το παράδειγμα της Αφρικής, που επιβεβαιώνει πως τα συγκεκριμένα εμβό-λια για τον Cov-id κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Ο ΠΟΥ έχει επίσης κάθε πρόθεση να εφαρμόσει περιορισμούς για το κλίμα μόλις θα έχει τη δύναμη να το κάνει.Για το σκοπό αυτό, ο διευθυντής Περιβάλλοντος και Υγείας του ΠΟΥ πρότεινε να συνδυαστούν τα θέματα υγείας και κλίματος σε ένα, αναφέρει ο ιστότοπος Noqreport. Στις 12 Δεκεμβρίου 2022, ο ΠΟΥ εξακολουθούσε να καλεί όλες τις χώρες να κάνουν το εμβ-όλιο τουλάχιστον στο 70% του πληθυσμού τους.

Η αρχική του προθεσμία για την εκπλήρωση αυτού του ορίου του 70% ήταν τα μέσα του 2022, αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2022, μόνο 58 από τα 194 κράτη – μέλη είχαν επιτύχει αυτόν τον στόχο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι προμήθειες για εμβ-όλια, η τεχνική υποστήριξη και η οικονομική ενίσχυση έλειπαν κατά τις πρώτες ημέρες της εκστρατείας ενέσεων, αλλά, τώρα, αυτά τα εμπόδια έχουν επιλυθεί. Ως αποτέλεσμα, όλες οι χώρες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιτύχουν τον παγκόσμιο στόχο του 70%. Τα χαμηλά ποσοστά εμβο-λιασμού απειλούν τις χώρες με χαμηλό εισόδημα, ισχυρίζεται ο ΠΟΥ.

Απάντηση