Εκεί κατάντησε τη χώρα μας ο κοπρίτης που παριστάνει τον Πρωθυπουργό: Δεύτερη σε ανεργία η Ελλάδα σε όλη την Ευρωζώνη

Δεύτερη, σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα όσον αφορά την ανεργία των νέων. Μειώθηκε το ποσοστό κατά 0,1% σχετικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό, παραμένοντας, όμως, ψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης και της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, το Νοέμβριο κατέγραψε μείωση στο 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% το Νοέμβριο του 2021.

Κυρίως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πλήττει τις Ελληνίδες, με το ποσοστό ανεργίας τους να «αγγίζει» το 14,7% τον Νοέμβριο του 2022, έναντι το 8,7% των ανδρών.

Συνολικά, κατά την Eurostat εκτιμάται ότι στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2022 υπήρχαν 528.000 άνεργοι από 534.000 τον Οκτώβριο.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό στο 6,5% τον Νοέμβριο του 2022, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, ενώ πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριο 2021) ήταν 7,1%.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, το Νοέμβριο κατέγραψε μείωση στο 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% το Νοέμβριο του 2021.

Κυρίως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πλήττει τις Ελληνίδες, με το ποσοστό ανεργίας τους να «αγγίζει» το 14,7% τον Νοέμβριο του 2022, έναντι το 8,7% των ανδρών.

Συνολικά, κατά την Eurostat εκτιμάται ότι στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2022 υπήρχαν 528.000 άνεργοι από 534.000 τον Οκτώβριο.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό στο 6,5% τον Νοέμβριο του 2022, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, ενώ πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριο 2021) ήταν 7,1%.

Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6% τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, έναντι 6,5% πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριος 2021).

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,950 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,849 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2022.Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών), το Νοέμβριο του 2022 ήταν 15,1% στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, από 15% τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε στο 31,3% το Νοέμβριο από 27,9% τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο του 2021 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν στο 32,3%.

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ, μετά την Ισπανία (32,3%). Το χαμηλότερο ποσοστό στην ανεργία των νέων καταγράφεται στη Γερμανία (5,8%) και στην Ολλανδία (7,8%).Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ καταγράφεται στην Ισπανία (12,4%) και ακολουθεί η Ελλάδα με (11,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Τσεχία (2,2,%), στην Πολωνία και στη Γερμανία (3%).

Απάντηση