Όλα ψηφιακά και στον ΟΑΕΔ!!! Παντού φακέλωμα – Τι αλλάζει για τους ανέργους

Η καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή παροχών, η θέσπιση επιδόματος εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν εργασία και η νέα ψηφιακή κάρτα ανεργίας, που αντικαθιστά την έντυπη, αποτελούν τις βασικότερες αλλαγές του νέου ψηφιακού μητρώου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας (ΦΕΚ Β’ 6867), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μετάπτωσης των υφιστάμενων μητρώων ανεργίας, που τηρούσε η ΔΥΠΑ, στο νέο ψηφιακό μητρώο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με τη δημοσίευση της απόφασης τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις που θεσπίζουν εισοδηματικά κριτήρια στις περισσότερες παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις της ΔΥΠΑ (όπως το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το βοήθημα ύστερα από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων, τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, θεαμάτων, αγοράς βιβλίων, η ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία κ.ά.) για τους μακροχρόνια ανέργους (12+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας) με την εξαίρεση των επιδομάτων ανεργίας καθώς και του ειδικού εποχιακού βοηθήματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν είναι εκείνα που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ για αγάμους, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει, οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, και οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ για μονογονείς, συν επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
Παράλληλα θεσμοθετείται επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν εργασία, το οποίο ισούται με το 50% του επιδόματος ανεργίας και καταβάλλεται για όσο διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη του. Στόχος του υπουργείου είναι να λειτουργήσει το επίδομα ως ισχυρό κίνητρο και επιβράβευση για την ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας. Παράλληλα προβλέπεται η απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους έως 300 ευρώ, ως μέτρο ενεργοποίησης των μακροχρόνια ανέργων που παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για πέντε και πλέον έτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου ψηφιακού ΑΣΔ, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) ή και εύρεσης εργασίας. Με την απόφαση, που σηματοδοτεί την κατάργηση της έντυπης μορφής της κάρτας ανεργίας, θεσπίζεται η νέα ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, διαθέσιμη από την εφαρμογή του Gov.gr Wallet, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και θα ενημερώνεται καθημερινά από το ψηφιακό μητρώο ώστε να υπάρχει σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποια επιδόματα. Μέσω του μηχανισμού επαλήθευσης Gov.gr Wallet θα είναι εύκολα αντιληπτό τι είδους παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχος της νέας ψηφιακής κάρτας ανεργίας. Η νέα ψηφιακή κάρτα ανεργίας ΔΥΠΑ θα είναι διαθέσιμη από την ερχόμενη Δευτέρα μέσα από την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Σε ισχύ τίθενται επίσης το νέο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ και το νέο ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης.

Απάντηση