Για μηδαμινό ποσοστό θνησιμότητας σε νεαρές ηλικίες έστειλαν στον θάνατο από τις παρενέργειες των τσιμπημάτων χιλιάδες νέους

Μελέτη που εξέτασε το ποσοστό θνησιμότητας λόγω λοίμωξης (IFR) COVI-D-19 στον μη ηλικιωμένο πληθυσμό διαπίστωσε ότι το ποσοστό ήταν εξαιρετικά χαμηλό μεταξύ των νέων.

“Το μέσο IFR ήταν 0,0003% στα 0-19 έτη, 0,002% στα 20-29 έτη, 0,011% στα 30-39 έτη, 0,035% στα 40-49 έτη, 0,123% στα 50-59 έτη και 0,506% στα 60-69 έτη”, αναφέρεται στη μελέτη που διεξήχθη σε 29 χώρες, σύμφωνα με το Epoch Times.

“Σε παγκόσμιο επίπεδο, η IFR πριν από τον εμβολι@σμό μπορεί να ήταν τόσο χαμηλή όσο 0,03% και 0,07% για τα άτομα ηλικίας 0-59 και 0-69 ετών, αντίστοιχα”.

Στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί με ακρίβεια η IFR της COV-ID-19 σε μη ηλικιωμένους πληθυσμούς, χωρίς εμβολι@σμό ή προηγούμενη μόλυνση.

Για κάθε επιπλέον 10 χρόνια στην ηλικία, η IFR παρατηρήθηκε ότι αυξάνεται κατά περίπου τέσσερις φορές. Μετά τη συμπερίληψη δεδομένων από εννέα ακόμη έθνη, η διάμεση IFR για τα 0-59 έτη ανήλθε σε 0,025 έως 0,032% και για τα 0-69 έτη σε 0,063 έως 0,082%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάλυση υποδηλώνει μια “πολύ χαμηλότερη” προ-εμβολι@στική IFR στον μη ηλικιωμένο πληθυσμό από ό,τι είχε προταθεί προηγουμένως.

Οι μεγάλες διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των εθνών αποδόθηκαν σε διαφορές σε παράγοντες όπως οι συννοσηρότητες.Μια πρόσφατη μελέτη που ανέλυσε παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 17 ετών που είχαν λάβει εμβόλι@ COVI-D-19 της Pfizer διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο καρδιακής φλεγμονής σε παιδιά ηλικίας μόλις 12 ετών.

Η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα πληρούσαν το όριο για σήμα ασφαλείας για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών μετά τη δεύτερη και την τρίτη δόση. Αυτές οι καρδιακές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν μακροχρόνια προβλήματα και ακόμη και θάνατο.

“Το σήμα που ανιχνεύθηκε για τη μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα συνάδει με τις δημοσιευμένες δημοσιεύσεις με κριτές που καταδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας μετά από εμβόλι@ mRNA, ιδίως μεταξύ νεότερων ανδρών ηλικίας 12-29 ετών”, δήλωσαν οι ερευνητές.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η ερευνήτρια του ΜΙΤ, Stephanie Seneff είχε δηλώσει ότι είναι “εξωφρενικό” να χορηγούνται εμβόλι@ COV-ID-19 σε νέους ανθρώπους, καθώς έχουν “πολύ, πολύ χαμηλό κίνδυνο” να πεθάνουν από τη λοίμωξη.

Όταν εξετάζονται οι πιθανές βλάβες αυτών των εμβ#λίων για τα παιδιά, δεν έχουν “κανένα νόημα”, πρόσθεσε η ίδια.

Με επανειλημμένες αναζωογονήσεις, η θεραπεία αυτή θα είναι “καταστροφική” μακροπρόθεσμα. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν “απολύτως ό,τι μπορούν” για να αποφύγουν να εμβολι@σουν τα παιδιά τους κατά του COVI-D-19, συμβούλευσε η ερευνήτρια.

Απάντηση