Οι Έλληνες ψάχνουν για το καλάθι του νοικοκυριού και η Κεραμέως πετάει ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες για tablet με προμήθεια στον ΟΤΕ

Ο διαγωνισμός του υπουργείου Παιδείας για την «προμήθεια  φορητών  ηλεκτρονικών  συσκευών   (tablet)   για  την  εξαποστάσεως εκπαίδευση» πήγε στον… ΟΤΕ! Ναι, καλά διαβάσατε! Σύμφωνα με την ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την υπογραφή της Νίκης Κεραμέως, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Αναδεικνύουμε ως οριστικό ανάδοχο του τμήματος  2  του διαγωνισμού του ανωτέρω  23 σχετικού, την εταιρεία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.Α.Ε. της οποίας η προσφορά ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής,  αντί του ποσού του 1.690.920,00€  πλέον ΦΠΑ (405.820,80 €) για τις ποσότητες που αναφέρονται στην διακήρυξη (8.540 tablet)».

Απάντηση