Ακόμα ένα εμβόλι# για την αναμνηστική δόση ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων- Πρόκειται για σκεύασμα από την εταιρεία Sanofi

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο εμβόλι# κατά του κορω#οϊού VidPre-vtyn Beta ως αναμνηστική δόση.

Το VidPrevt-yn Beta είναι το πρωτεϊνικό εμβόλιο#κατά του κορ#νοϊού που αναπτύχθηκε από τη Sanofi και την GSK. Πρόκειται για το έβδομο εμβόλιο κατά του κορ#νοϊού που εγκρίνεται στην ΕΕ.

Η άδεια αυτή καλύπτει τη χρήση του εμβ#λίου ως αναμνηστικής δόσης για ενήλικες μετά τον αρχικό εμβολι@σμό. Η άδεια κυκλοφορίας έρχεται σε συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), η οποία βασίστηκε σε ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολί#υ και έχει εγκριθεί από τα κράτη-μέλη.

Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διαπραγματεύθηκαν συμφωνία προαγοράς με τις Sanofi και GSK, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και παρέχει στα κράτη-μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να αγοράσουν έως και 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβ#λίου, εφόσον το επιθυμούν.

Τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα εμβόλι# αυτά για δωρεές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: