Άλλους έξι μήνες παράταση για τα έργα αποκατάστασης από τον Ιανό: Θα φύγουν από την καρέκλα και δεν θα έχουν παραδώσει ούτε ένα έργο

Έξι μήνες αργότερα από την προβλεπόμενη μέχρι τώρα ημερομηνία θα ολοκληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο οδοποιίας του δήμου Καρδίτσας, λόγω της θεομηνίας της 18ης-19ης Σεπτεμβρίου 2020».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με κατά πλειοψηφία απόφαση (μειοψήφησαν ο κ. Κρανιάς και η κ. Μπακαλάκου) ενέκρινε της εισήγηση της υπηρεσίας, που ήταν θετική ως προς το αίτημα του αναδόχου για επιμήκυνση.Θυμίζουμε ότι με βάση το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022 «κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Η αποκατάσταση ζημιών από τον “Ιανό” στο δίκτυο οδοποιίας του Δήμου Καρδίτσας είναι ένα έργο με συμβατικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και συμβατικού 1.572.678,39 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 2021 και είχε αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης έξι μηνών, ήτοι μέχρι τον Μάιο του 2022.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έξι μηνών μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 και τώρα με την έγκριση του αιτήματος για εξάμηνη επιμήκυνση η περαίωση μεταφέρεται για τον Μάιο του 2023.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: