Δίνουν άδεια για την εγκατάσταση κι άλλης ανεμογεννήτριας στην θέση “Αγκαθάκι” στη Βατσουνιά Καρδίτσας- Θέλουν να κάνουν τις τελευταίες αρπαχτές πριν φύγουν

Δίνουν άδεια για την εγκατάσταση κι άλλης ανεμογεννήτριας στην θέση “Αγκαθάκι” στη Βατσουνιά Καρδίτσας- Θέλουν να κάνουν τις τελευταίες αρπαχτές πριν φύγουν

Άδεια για να επέμβει στην διακατεχόμενη δασική έκταση συνολικού εμβαδού 65.305,91 τ.μ. στη θέση ¨Αγκαθάκι¨, η οποία βρίσκεται στο διακατεχόμενο δάσος της Κοινότητας Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου, για την υλοποίηση και εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με 3 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 10,35 MW και των συνοδών έργων,

Ειδικότερα για τις ανάγκες του αιολικού σταθμού προβλέπονται έργα έδρασης και θεμελίωσης των 3 ανεμογεννητριών, οικίσκο ελέγχου όπως επίσης και  έργα οδοποιίας με διάνοιξη νέων χωμάτινων δρόμων πρόσβασης στο αιολικό σταθμό και διασύνδεσης των ανεμογεννητριών συνολικού μήκους 1.320 μ. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού, θα γίνει μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής και των αδειοδοτημένων έργων οδοποιίας του όμορου υπό κατασκευή αιολικού σταθμού «Αέρας – Αφεντικό» της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.  Προβλέπεται επίσης κατασκευή καναλιών οδεύσεων καλωδίων μέσης τάσης, γείωσης και  οπτικής ίνας από το κέντρο ελέγχου προς κάθε ανεμογεννήτρια, διασύνδεση του σταθμού με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υπόγειας όδευσης αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης μήκους 4,58 χλμ. επί των νέων και υφιστάμενων οδών για τη διασύνδεσή του ΑΣΠΗΕ με το νέο υπό κατασκευή Κέντρο Υψηλής Τάσης  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, εγκατάσταση προτεινόμενου εργοταξιακού χώρου εμβαδού 9684,40 τ.μ.. και έργα αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής.

Η επέμβαση πραγματοποιείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και της υποβολής εγκεκριμένης μελέτης εκτέλεσης μικρού δασοτεχνικού έργου επί έκτασης που υποδεικνύεται από τη δασική Υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση και την προστασία της.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: