Πόσα όργια ακόμα θα ανεχτούμε: Αγόρασε κλινική ο Μαραβέγιας με υπόγειες διαδικασίες, δεν ξέρουν ούτε και αυτοί πόσα άρπαξαν

Ολα είναι ψέματα, όλα είναι συκοφαντίες. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Μαραβέγια μετά την αποκάλυψη ότι η υπό σύσταση –τότε– εταιρεία Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, συμφερόντων της συζύγου του Μαρίας Τόπα, είχε εγκριθεί να λάβει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου κρατική επιχορήγηση 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ για δύο επενδύσεις συνολικού κόστους περισσότερων από 11 εκατ. ευρώ.

Ο βουλευτής της ΝΔ αρνείται να δώσει τη μοναδική απάντηση που έχει σημασία: πώς εγκρίθηκαν τα επίμαχα επενδυτικά σχέδια από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων; Απάντηση που είναι ακόμη πιο επιβεβλημένο να δοθεί μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του Documento.

Ο ίδιος ο βουλευτής είναι αυτός που υποστηρίζει ότι η γυναίκα του δεν προσέφυγε σε κάποια τράπεζα προκειμένου να λάβει δάνειο. Ο ίδιος είναι που υποστηρίζει πως δεν υπήρχαν –ούτε καν αναζητήθηκαν– κεφάλαια για να καλυφθεί το υπόλοιπο κόστος επένδυσης. Δυστυχώς όμως ο νόμος είναι σαφής: δεν μπορεί να εγκριθεί μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικό σχέδιο χωρίς ο/η αιτών/ούσα να μπορεί να τεκμηριώσει μέσω της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ότι δύναται να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο της επένδυσης μέσω ιδίων κεφαλαίων ή εξωτερικής χρηματοδότησης.

Επομένως, πώς εγκρίθηκε η αίτηση της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ; Ποιος είναι ο υπεύθυνος από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της αίτησης; Ηταν σε γνώση των ανώτατων πολιτικών στελεχών του υπουργείου; Θα βρεθεί ο υπεύθυνος που ενέκρινε την αίτηση ώστε να αναζητηθούν τυχόν πειθαρχικές ή ακόμη και ποινικές ευθύνες; Επίσης, εφόσον δεν συνέτρεχαν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο και άρα πρόκειται για κάτι άκυρο και παράνομο, θα ελεγχθεί επί της ουσίας η υπόθεση ώστε να ακυρωθεί η έγκριση που δόθηκε από το υπουργείο; Ακόμη σημαντικότερο: γιατί ο Κ. Μαραβέγιας, ο οποίος εκδίδει πύρινες ανακοινώσεις, δεν δίνει μόνος του στη δημοσιότητα τον φάκελο της επίμαχης αίτησης;
Υπάρχει όμως κάτι ακόμη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στο Kontra Channel την περασμένη Τετάρτη, η γυναίκα του ούτε αιτήθηκε δάνειο από τράπεζα ούτε αναζητήθηκε επενδυτής κι έτσι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Μάλιστα. Μπορεί τότε να μας δώσει κάποια εξήγηση ο Κ. Μαραβέγιας αναφορικά με το ότι, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Documento, η εταιρεία της συζύγου του, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου που εκδόθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αγορά ενός ακινήτου στον Βόλο αντί 1,3 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε τεθεί σε καθεστώς πλειστηριασμού; Ή είναι κι αυτό συκοφαντία;

Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού
Στις 23 Αυγούστου 2022 κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου αίτηση αναστολής πλειστηριασμού. Η επίμαχη αίτηση αφορούσε ακίνητο στον Βόλο το οποίο είχε κατασχεθεί για 200.000 ευρώ, ποσό το οποίο μαζί με τα έξοδα εκτέλεσης και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού ανέρχεται σε 459.398,40 ευρώ. Την αίτηση υπέβαλε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου Κλινική Α.Ν. Κωνσταντινόπουλος κατά της εταιρείας Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της ιρλανδικής εταιρείας Galaxy IV Funding Designated Activity Company. Σύμφωνα με την επίμαχη αίτηση αναστολής κατάσχεσης, η τελευταία αυτή εταιρεία εκπροσωπείται από την Alpha Bank.

Βάσει των όσων αναγράφονται, η εταιρεία Cepal επέβαλε στις 11 Φεβρουαρίου 2022 αναγκαστική κατάσχεση στο προαναφερθέν ακίνητο (αποτελεί τριώροφη οικοδομή), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Κλινική Α.Ν. Κωνσταντινόπουλος. Η επίμαχη κλινική στον Βόλο κατέθεσε αίτηση αναστολής πλειστηριασμού καθώς, όπως ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, το επίμαχο ακίνητο θα αγοραστεί από την Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, εταιρεία της συζύγου του Κ. Μαραβέγια, αντί 1 εκατ. ευρώ.

Λίγες ημέρες αργότερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την επίμαχη αίτηση αναστολής. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επίμαχη απόφαση (δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022), ως ημερομηνία πλειστηριασμού του ακινήτου είχε οριστεί η 14η Σεπτεμβρίου 2022. Η τιμή προσφοράς ανερχόταν σε 910.000 ευρώ, ενώ επί του συγκεκριμένου ακινήτου υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

«Εξασφάλιση χρηματοδότησης €1,3 εκατ.»
Παρ’ όλα αυτά, στην απόφαση αναγράφεται πως «πιθανολογείται ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την εκπρόσωπο της μονοπρόσωπης ΜΙΚΕ με την επωνυμία “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ. ΙΚΕ”, Μαρία Τόπα του Γεωργίου, η αιτούσα έχει αναλάβει την ενοχική υποχρέωση να προβεί εντός του προσεχούς τριμήνου και πάντως ως την 21-12-2022, στην πώληση και μεταβίβαση του κατασχεθέντος ακινήτου στην τελευταία, αντί τιμήματος 1.300.000 ευρώ, που υπερβαίνει το ποσό της ορισθείσας τιμής πρώτης προσφοράς».

Μάλιστα, «το περιεχόμενο της ως άνω συμφωνίας επιβεβαίωσε ο εξετασθείς μάρτυρας της αιτούσας, που τυγχάνει νομικός παραστάτης της νομίμου εκπροσώπου της μελλοντικής αγοράστριας του κατασχεθέντος, διά του οποίου, άλλωστε, έλαβαν χώρα και οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, ο οποίος κατέθεσε επιπλέον ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση της υποψήφιας αγοράστριας». Επομένως «η αιτούσα εφόσον λάβει χώρα η ως άνω μεταβίβαση και το αργότερο εντός εξαμήνου από την επόμενη της ορισθείσας ως ημέρας πλειστηριασμού, ήτοι μέχρι τις 15-03-2023, θα είναι σε θέση να καταβάλει το σύνολο της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται σε βάρος της η άνω εκτελεστική διαδικασία».

Ερωτήματα από το πόθεν έσχες
Αλλωστε «από την αναβολή διενέργειας πλειστηριασμού δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται κίνδυνος βλάβης της καθ’ ης η αίτηση, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου έχει οριστεί σε ποσό, που υπερκαλύπτει το σύνολο της χρηματικής απαίτησης, για το οποίο αυτή επισπεύδει την εκτελεστική διαδικασία, ενώ παράλληλα θα λάβει και το ¼ του κεφαλαίου αυτής». Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής πλειστηριασμού και αποφάνθηκε ότι αναστέλλεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου μέχρι 15 Μαρτίου 2023.

Αρα ο δικηγόρος της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ κατέθεσε υπό την ιδιότητά του αυτή ότι η εταιρεία της Μ. Τόπα εμφανίζεται να έχει προσυμφωνήσει για την αγορά του επίμαχου ακινήτου αντί 1.300.000 ευρώ, ποσό το οποίο έχει εξασφαλίσει η εταιρεία.

Τι σημαίνει αυτό; Από πού εξασφάλισε την αναγκαία χρηματοδότηση του 1.300.000 ευρώ η εταιρεία της Μ. Τόπα; Μα σύμφωνα με τον Κ. Μαραβέγια τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που υπάγονταν στον Αναπτυξιακό Νόμο δεν προχώρησαν ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Και μπορεί το ποσό του 1.300.000 ευρώ να μην αρκούσε για να καλυφθεί το σύνολο του κόστους των δύο επίμαχων επενδύσεων, πρόκειται πάντως για ιδιαιτέρως μεγάλο ποσό.

Ενα ποσό μάλιστα που φαντάζει δύσκολο να διέθετε το ζεύγος βάσει της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα που δήλωσε το ζεύγος για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχονται συνολικά σε 96.569,09 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεών τους ανέρχεται στο ποσό των 35.628,37 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό υπόλοιπο οφειλόμενων των δανειακών υποχρεώσεων –τα δάνεια λήφθηκαν από το 2010 έως το 2019– ανέρχεται σε 292.963,64 ευρώ. Ανάλογη περίπου είναι η κατάσταση και στις προηγούμενες δηλώσεις πόθεν έσχες: για το φορολογικό έτος 2019 τα έσοδα ανέρχονταν συνολικά σε 80.331,25 ευρώ και οι καταθέσεις σε 15.522,74 ευρώ. Για το φορολογικό έτος 2018 τα έσοδα ανέρχονται συνολικά σε 47.065,2 ευρώ και οι καταθέσεις σε 13.401,22 ευρώ.

Βάσει λοιπόν της επίμαχης περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε ο Κ. Μαραβέγιας μαζί με τη σύζυγό του φαίνεται αδύνατο να εξασφαλίστηκε από ίδια κεφάλαια το ποσό του 1.300.000 ευρώ προκειμένου να αγοραστεί το ακίνητο της κλινικής στον Βόλο. Αρα από πού προήλθε αυτό το ποσό; Λήφθηκε κάποιο δάνειο;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: