Υγειονομικός σε αναστολή μας έστειλε mail με σκοπό να μπούνε και άλλοι υγειονομικοί να γράψουν σχόλια κάτω από τη διαβούλευση του Υπουργείου για τις αναστολές

Το υπουργείο υγείας στον Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, έχει διαβούλευση με θέμα “ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ Κ@ΡΩΝΟΪΟΥ COVI-D-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙ@ΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κ@ΡΩΝΟΪΟΥ COVI-D-19 Άρθρο 25 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι@σμών”.

Υπάρχουν σχόλια, από 10-15 άτομα που είναι με το μέρος όσων υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα μέτρα του COVI-D-19, αλλά όσοι περισσότεροι μπούμε και σχολιάσουμε τόσο περισσότερο θα λάβουν το μήνυμα ότι πρέπει να καταργηθεί και ο νόμος της υποχρεωτικότητας!

Σας προτρέπω εκτός από το να μπείτε και να κάνετε και εσείς το σχόλιο σας, να διαδώσετε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την διαβούλευση.

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας είναι http://www.opengov.gr/yyka/?p=3529

Ο Υγειονομικός σε Αναστολή Εργασίας

Βελέντζας Δημήτριος

Απάντηση