Το υπουργείο υγείας στον Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, έχει διαβούλευση με θέμα “ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ Κ@ΡΩΝΟΪΟΥ COVI-D-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙ@ΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κ@ΡΩΝΟΪΟΥ COVI-D-19 Άρθρο 25 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι@σμών”.

Υπάρχουν σχόλια, από 10-15 άτομα που είναι με το μέρος όσων υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα μέτρα του COVI-D-19, αλλά όσοι περισσότεροι μπούμε και σχολιάσουμε τόσο περισσότερο θα λάβουν το μήνυμα ότι πρέπει να καταργηθεί και ο νόμος της υποχρεωτικότητας!

Σας προτρέπω εκτός από το να μπείτε και να κάνετε και εσείς το σχόλιο σας, να διαδώσετε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την διαβούλευση.

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας είναι http://www.opengov.gr/yyka/?p=3529

Ο Υγειονομικός σε Αναστολή Εργασίας

Βελέντζας Δημήτριος