Ένας εμβολι@σμένος πολίτης βρήκε το θάρρος να μιλήσει! «Ξέρετε όταν πρωτοξεκίνησε όλο αυτό και άρχισαν τα εμβόλι@ να κυκλοφορούν, δεν έδινα προσοχή, δεν άκουγα.

Απλώς απορροφούσα οτιδήποτε μου έλεγε η κυβέρνηση…

Άρχισα να σκάβω βαθύτερα και άνοιξαν τα μάτια μου.

Αλλά ορισμένες φορές πρέπει ένας καβαλημένος να λέει ”Ξέρετε κάτι; Τα θαλάσσωσα και ζητώ συγγνώμη.”

Λοιπόν, από έναν εμβολι@σμένο προς τους ανεμβολί@στους, ξέρετε κάτι; Ζητώ συγγνώμη!!!!

Δεν σας άκουσα νωρίτερα. Επέτρεψα στην κυβέρνηση να με νικήσει και πίστεψα ότι νοιάζονταν για το συμφέρον μας…».