Πολύ σας αφήσαμε το καλοκαίρι και πρέπει σιγά-σιγά τα κεφάλια να μπαίνουν μέσα και να προχωράει ο εμβολι@σμός.
Έτσι δήλωσε σε εκπομπή που ήταν καλεσμένη η Ματίνα Παγώνη και τόνισε ότι για το επικαιροποιημένο εμβόλι# δεν θα υπάρχει η υποχρεωτικότητα.
Μόνο όσοι έχουν κάνει τις προηγούμενες δόσεις μπορούν να προχωρήσουν στην ιατρική πράξη εμβολι@σμού με το καινούργιο σκεύασμα.
Δεν πρόκειται να μας αφήσουν να ησυχάσουμε μέχρι να εξολοθρεύσουν όσο πληθυσμό απαιτεί το σχέδιο της αραίωσης.