Αρνητικό είναι το Γενικό Επιτελείο Στρατού στην προοπτική να διαθέσει προσωπικό, υλικά και μέσα για να τοποθετήσει γέφυρα τύπου μπέλευ, – τόσο καινούρια, όσο και μεταφέροντας υπάρχουσα από άλλο σημείο- στη θέση «Ρογκάκια» που θα συνδέσει οδικά τις Κοινότητες Καροπλεσίου και Νεράιδας.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του ΥΠΕΘΑ κ. Νικ. Παναγιωτόπουλου στην σχετική ερώτηση που είχε υποβάλει στις 20 Ιουνίου ο βουλευτής κ. Σπ. Λάππας θέτοντας ως επείγουσα ανάγκη την κατασκευή γέφυρας στο συγκεκριμένο σημείο, όπου λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε και διαμαρτυρία κατοίκων των δύο Κοινοτήτων .