Ολόκληρο στρατό φέρνει μαζί του στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο υγειονομικός δικτάτορας για να μπορέσει να μιλήσει.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο πόδι αφού αναμένεται να υπάρχει πολύ κόσμος ο οποίος αντιδράει στην πολιτική λιτότητας και εξαθλίωσης που θέλει να εφαρμόσει ο καταστροφέας της Ελλάδος.