Τεράστια πορεία στην Θεσσαλονίκη από υγειονομικούς και απλούς πολίτες. Οι συγκεντρωμένοι μαζεύτηκαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο αριθμός άγγιξε περίπου τις τρεις χιλιάδες και φώναξαν για τον ένα χρόνο αναστολών.