Αδίστακτος ο πρόεδρος της βουλής Κώστας Τασούλας. Στις 28 Ιουλίου υπέγραψε την απόφαση να διοριστεί η Παναγιώτα Δαλαγγέλη του Κωνσταντίνου για 2 χρόνια στη Βουλή. Η Π. Δαλαγγέλη είναι αρχιτέκτονας και θα επιβλέπει την εκπόνηση μελετών, καθώς και την επίβλεψη ή εκτέλεση έργων σε κτίρια της Βουλής…Σημείωση: η απόφαση Τασούλα αναρτήθηκε στις 5 Αυγούστου, όταν η Βουλή είχε κλείσει. Πιθανώς για να μην το πάρει χαμπάρι κανείς.
Η Π. Δαλαγγέλη είναι κόρη του Κ. Δαλαγγέλη, ο οποίος είναι ο ειδικός θεματικός γραμματέας της Βουλής αλλά και απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον συνταξιούχο αεροπόρο Κ. Δαλαγγέλη τον διόρισε στη Βουλή ο Κ. Τασούλας (και δεν είναι ο μόνος συνταξιούχους αεροπόρος που έφερε στη Βουλή ο Κ. Τασούλας, υπάρχει και άλλος…).