Απόφαση για έλεγχο των εμβ@λίων mRNA εξέδωσε δικαστήριο της Ιταλίας ύστερα από καταγγελίες για θανάτους ανθρώπων που υπάρχει η υποψία ότι έφυγαν από το σκεύασμα.
Το δικαστήριο ζητάει να γίνει ανάλυση των σκευασμάτων με σκοπό να διαπιστωθεί τι περιέχουν μέσα και κατά πόσο η χημική τους σύσταση είναι επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων.