Στήριξε και το δημοτικό συμβούλιο της Καρδίτσας την πρόταση που κατέθεσαν οι υγειονομικοί για ψήφισμα συμπαράστασης απέναντι στις αναστολές τους.
Αν και εδώ υπήρχαν αρκετές διαφωνίες εντέλει υπερψηφίστηκε η πρόταση με το δημοτικό σύμβουλο να κάνει λόγο για τον ανθρώπινο παράγοντα και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν τόσο διάστημα χωρίς να εισπράττουν κάποια χρήματα.
Θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο στην κυβέρνηση.