Καμία προστασία δεν παρέχουν τα εμβόλι@ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και αρκετός κόσμος πήγε να εμβολιαστεί έναντι της μετάλλαξης Ο.
Αυτά δείχνουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία αφού δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αντισώματα για να πιάσουν τη μετάλλαξη του Ιού.
Με λίγα λόγια τα εμβόλι@ που έχει κάνει κάποιος έως τώρα είναι εντελώς άχρηστα και θα τον φορτώσουν ξανά με επιπλέον καινούργια.